Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Top B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Top B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Top B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Top B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Main Top

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Main Top

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Layouts

در این صفحه میتونید به خوبی لایه ها و موقعیت های ماژول را مشاهده کنید.

تصویر زیر هم برای راهنمای بهتر لایه ها و موقعیت ها استفاده شود:

 

تنطیم نحوه نمایش لایه ها در قالب:

تنظیمات گرافیکی در لایه ها :

در ریواس میتونید ، برای هر لایه یک رنگ مجزا تعیر کنید ، همیچنین امکان تنظیم Divider در 6 حالت در 8 رنگ با قابلیت تنظیم ارتفاع باریک یا درشت وجود دارد.

در ضمن در این قسمت میتونید برای هر لایه یک پترن انتخاب کنید و در  اخر مشخص کنید که لایه به صورت تمام صفحه نمایش داده شود یا خیر

برای تنظیم ماژول ها میتونید به مدیریت قالب رفته و مواردی مثل: کلاس ماژول ، استایل ماژول ، ایکون ، انیمیشن و یا نمایش ماژول مورد نظر در دستگاه خاص مثل موبایل و تبلت

Main Bottom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Main Bottom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
رایگان

Bottom A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
جدید

Bottom A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
داغ

Bottom A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Bottom A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

logo new عضو انجمن علمی شتر شوید!

کپی رایت (حالت موبایلی)