معرفی کتاب: راهنمای پرورش شتر + لینک دانلود

book کتاب راهنمای پرورش شتر در حال حاضر حاوی نکاتی اجمـالی جهـت آشـنایی بـا زیـست شناسـی کاربردی و نحوه پرورش و رفتار با آن است که مشتمل بر حداقل اطلاعـات و تـصاویر لازم بـرای راه اندازی یک مزرعه پرورش و شروع تولید میباشد. لازم به ذکر است که سعی شده مجموعه ی مطالب ارائه شده در این راهنما علاوه بر رعایت اختصار، کاربردی نیز باشد، بـه طـوری کـه بـرای مبتدیان و حتی پرورش دهندگان حرفه ای و مخاطبین در سطوح مختلف تحـصیلات مـورد اسـتفاده قرار بگیرد. نویسندگان این کتاب مهندس مهناز صالحی، مهندس حسن نوبهاری،دکتر محمدعلی امامی میبدی،دکتر سعید زیبایی، مهندس داود صیدی، مهندس سـید عبـاس خدایی میباشند که همگی جزو اعضاء هیئت مدیره انجمن علمی شتر ایران و یا عضو انجمن میباشند. این کتاب در ۵۴۱ صفحه توسط نشر آموزش کشاورزی چاپ شده است. لینک دانلود کتاب راهنمای پرورش شتر

logo new عضو انجمن علمی شتر شوید!